Fuji Asian Express

Fuji Asian Express

Fresh made sushi rolls and Asian buffet. Try their tasty Bubble Tea!